Herroepingsrecht

CONFORM DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING VAN 6 APRIL 2010 HEEFT DE CONSUMENT HET RECHT AAN DE VERKOPER MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF, EN DIT BINNEN DE 14 WERKDAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Een uitzondering op dit herroepingsrecht vormen echter producten die aan bederf of veroudering onderhevig zijn.

VOOR GENEESMIDDELEN BESCHIKT DE AANKOPER NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN.

Omwille van specifieke bewaringsvereisten kunnen geneesmiddelen bijgevolg NOOIT worden teruggenomen, tenzij in geval van  bewijsbaar gebrek. De verzendkosten voor retourneren zijn desgevallend voor rekening van de koper. Om van deze teruggave-regeling gebruik te kunnen maken, dient u eerst een schriftelijk verzoek hiertoe indienen. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@mypharma.be

Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten ( met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, ( zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres: APOTHEEK X, Zuidervest 24; 3990 Peer

Indien de goederen zijn toegezonden aan APOTHEEK X onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert APOTHEEK X zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door APOTHEEK X ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de klant. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de goederen door APOTHEEK X.

 Retourzendingen zonder toestemming vooraf of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.