Gebruikersrechten

De informatie op deze website dient enkel als vrijblijvende informatie.

De aangeboden informatie is geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of een geneeskundig advies.

Alhoewel we de info met de grootste zorgvuldigheid trachten samen te stellen en up-to-date te houden, gaat het meestal om algemene adviezen die niet noodzakelijkerwijs van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Dit betekent dat een ‘individueel advies op maat' enkel in een persoonlijk gesprek kan geboden worden. Vraag bij elke twijfel dan ook advies aan uw apotheker of arts !
Door deze website te raadplegen, verklaart de gebruiker dan ook dat dit voor eigen risico is. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventueel verkeerd gebruik van de geboden informatie op de website volledig af, alsook voor om het even welk gevolg van het gebruik ervan.

Klanten kunnen via deze website ook inlichtingen inwinnen, reservaties plaatsen en bestellingen laten leveren aan huis – voor de voorwaarden klik hier -. Het spreekt voor zich dat alle wettelijke bepalingen rond de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer tot in de puntjes gevolgd zullen worden. Voor meer uitleg hieromtrent klik hier .

Hoewel we proberen zo nauwkeurig mogelijk te werken voor het aanbieden van informatie zullen er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Indien u een klacht heeft, willen we die dan ook graag vernemen. Samen met u zoeken we dan naar een goede afhandeling ervan.
Wij staan niet alleen open voor klachten, maar ook voor elke suggestie rond de verbetering van de dienstverlening van de apotheek. Wij stellen het dan ook op prijs, mocht u ons op de hoogte brengen van uw ideeën. Klik hier.

Alle teksten, foto's … zijn opgesteld door myPharma of APOTHEEK X en zijn/haar medewerkers. Ze blijven dan ook eigendom van myPharma of van APOTHEEK X en mogen onder geen enkel beding, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, door derden worden gepubliceerd of openbaar gemaakt worden door om het even welk medium, en onder welke vorm dan ook.