Afschriften en attesten

Model 30 (vroegere attest 704)

Een model 30 (vroeger attest 704) kun je bekomen indien je terugbetaling wenst te krijgen van het ziekenfonds bijv. wanneer je verzekerbaarheid nog niet in orde is. Je dient dan de volledige prijs te betalen bij de apotheker en kan met dit attest de terugbetaling bekomen bij je ziekenfonds.
 

(Elektronisch) Attest BVAC

Een attest BVAC dient om terugbetaling van geneesmiddelen na hospitalisatie of na een werkongeval te bekomen. Sommige mensen zijn via hun werk verzekerd voor al hun medicatie of een gedeelte ervan. Zij, maar ook bijv. oorlogsinvaliden, kunnen gebruik maken van een attest BVAC . Dit attest dien je binnen te brengen bij je werkgever, verzekeringsinstantie… om de terugbetaling te bekomen. Ook griepvaccinaties en vaccinaties tegen longontsteking zijn voor bepaalde groepen mensen volledig terugbetaalbaar via een attest BVAC. Vraag uw mutualiteit om inlichtingen.

Om te vermijden dat je BVAC-attesten per post moet opsturen, kan je apotheker het attest elektronisch doorsturen. Dat zal gebeuren aan de hand van een barcode die je krijgt van je verzekeraar. Wanneer je naar de apotheek gaat en daar om een BVAC-attest vraagt, laat je die barcode inscannen door de apotheker. Klik hier voor meer informatie.

 

Andere attesten

Er zijn ook attesten voor bepaalde geneesmiddelen. Indien men over zo'n attest beschikt kan men bepaalde geneesmiddelen gratis of aan sterk gereduceerd tarief verkrijgen. Deze attesten dienen afgeleverd te worden door de medisch adviseur van je mutualiteit. Dit attest bevat een volgnummer en een geldigheidsdatum. Het is van belang dit attest telkens mee te brengen wanneer je de betrokken geneesmiddelen komt afhalen. Voor sommige geneesmiddelen worden een aantal attesten afgeleverd met als doel één attest per afgeleverde verpakking. Voor een aantal medicijnen is het aantal verpakkingen gelimiteerd. In dit geval dient er ofwel een attest per voorschrift aangehecht te worden ofwel het attest aan het laatste voorschrift waarvoor het attest geldt.
Attesten worden meestal voor de duur van één jaar afgeleverd. Het gebeurt ook dat attesten afgeleverd worden voor bijv. 5 jaar. Vraag tijdig de hernieuwing van je attest aan. Dit kan men doen door de vervaldatum goed zichtbaar ergens in huis aan te duiden bv. op de kalender. Voor meer informatie rond attesten kun je steeds terecht in je apotheek. Tegenwoordig kan je arts dikwijls een attest automatisch verlengen.