Farmaceutisch Dossier

Je Farmaceutisch Dossier:
een noodzaak!

Telkens als je apotheker je een geneesmiddel aflevert, waakt hij over je veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die je gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om je een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat je apotheker registreert welke geneesmiddelen je gebruikt. Gegevens die voor je van belang zijn, kunnen in je Farmaceutisch Dossier opgeslagen worden.

Je apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor je, om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Je Farmaceutisch Dossier:
een verplichting!

Wanneer je met een doktersvoorschrift bij je apotheker langsgaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in je Farmaceutisch Dossier. Naast je identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering geregistreerd.

Je apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van je gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intoleranties en/of chronische aandoeningen aan je dossier toe te voegen, voorkomt je apotheker dat hij je geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor je. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Je Farmaceutisch Dossier:
je rechten!

 • Je kunt bij je apotheker steeds je Farmaceutisch Dossier inkijken en indien je dit nodig vindt, kun je hem een afschrift vragen.
 • Mocht je om één of andere reden verkiezen dat je apotheker géén bijkomende gegevens in je dossier bijhoudt, kun je hem dit laten weten. Je krijgt dan een formulier dat je moet invullen en ondertekenen om je weigering te bevestigen.
 • In het belang van je gezondheid, en om ervoor te zorgen dat je apotheker je de best mogelijke farmaceutische zorg kan verlenen, raden we je aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kun je vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

Bijkomende gegevens voor meer veiligheid.

Hoe beter je Farmaceutisch Dossier gestoffeerd is, hoe minder risico's je loopt op problemen die met je medicatie te maken hebben. In het belang van je gezondheid kan je apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

 • Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten.
  Het kan immers zijn dat ze niet goed samen gaan met je andere geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al je geneesmiddelen in je dossier op te nemen kan je apotheker mogelijke problemen voorkomen en je beter adviseren.
 • Je contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mail) maken het mogelijk om je te contacteren wanneer dit nodig is.
 • Wanneer de patiënt zelf niet gecontacteerd kan worden (bv. baby of een demente ouder), wordt best de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen.
 • Allergieën.
  Als je allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke producten voor je geschikt zijn.
 • Gezondheidstoestand of gekende ziektes.
  In het belang van uw gezondheid, registreert uw apotheker uitsluitend de informatie die uzelf verstrekt, in uw dossier om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.
  Het is belangrijk te weten of u lijdt aan:
  • astma;
  • maagklachten;
  • hoge bloeddruk;
  • depressie;
  • diabetes;
  • epilepsie;
  • open of gesloten-hoekglaucoom;
  • hypertensie;
  • prostaathypertrofie;
  • leverinsufficiëntie;
  • nierinsufficiëntie;
  • G6PD-deficiëntie;
  • Ziekte van Parkinson;
  • fotodermatose;
  • fenylketonurie.
  Vermeld ook
  • of je contactlenzen draagt;
  • zwanger bent;
  • borstvoeding geeft.

 Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker?

 • Je hoeft je hierover geen zorgen te maken. De gegevens van je Farmaceutisch Dossier worden op een volledig beveiligde manier bijgehouden. Je apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Bijkomende informatie ivm je gezondheid kunnen niet opgevraagd worden bij je arts, het is uitsluitend informatie die je zelf verstrekt.
 • Indien je naar verscheidene apotheken gaat zullen er verscheidene Farmaceutische Dossiers op je naam worden geopend omdat de apothekers wettelijk verplicht zijn om minstens de gegevens bij te houden die verband houden met de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift.
  Om er zeker van te zijn dat je geen problemen krijgt wanneer je geneesmiddelen neemt, doe je er in ieder geval beter aan om je tot één vaste apotheek te beperken.
 • Koop je geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel dan niet om dit naderhand aan je vaste apotheker te melden.
 • Wanneer je verhuist is het niet mogelijk om een Farmaceutisch Dossier via elektronische weg door te mailen. Je kunt je apotheker vragen om een exemplaar van je dossier af te drukken zodat je het aan je nieuwe apotheker kunt overhandigen.