Maximumfactuur

De maximumfactuur, men spreekt ook wel eens van de MAF, beschermt een gezin of alleenstaande tegen te hoge gezondheidskosten.
Ze zorgt ervoor dat alle terugbetaalbare en noodzakelijke gezondheidskosten, indien zij een bepaald bedrag overschrijden gerecupereerd kunnen worden. De ziekenfondsen houden deze bedragen zelf bij. Men dient zelf dus niets te ondernemen om de terugbetaling te krijgen. Heeft jouw gezin dit maximum bereikt dan moet je gezin voor de meeste terugbetaalbare geneesmiddelen en voor de rest van het jaar geen remgeld meer te betalen.

De maximumfactuur hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar geleden. Jouw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen.

Welke soorten MAF bestaan er, wie komt in aanmerking en welke kosten worden in aanmerking genomen? Hoe en wanneer wordt de vergoeding uitbetaald? Lees meer...