Actieve verbanden

Tegemoetkoming actieve verbanden

Criteria voor tegemoetkoming. Lees meer <<

Te volgen procedure. Lees meer <<

Wat zijn de voordelen voor de patiënt? Lees meer <<

 

Twijfelt u eraan of uw patiënt in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kostprijs van de actieve verbandmiddelen die hij/zij nodig heeft?

Hieronder vindt u een handig overzicht met de nodige informatie.

1. Criteria voor tegemoetkoming

Alle patiënten met chronische wonden komen in aanmerking. Men spreekt van een chronische wonde indien de wonde gedurende minstens zes weken behandeld werd en na deze periode niet of onvoldoende geheeld is. 

2. Te volgen procedure

a)   Als arts richt u een kennisgeving aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit waarbij de patiënt is aangesloten. In deze kennisgeving wordt verklaard dat de patiënt in aanmerking komt voor terugbetaling o.w.v. chronische wonden.  Het type van de chronische wonde dient beschreven te worden.

Volgende wonden komen automatisch in aanmerking na vaststelling door de (huis)arts:

  • Arterieel ulcus;
  • Veneus ulcus;
  • Diabetisch ulcus;
  • Drukulcus van stadium II, II of IV;
  • Neuropatisch ulcus (niet bij diabetici);
  • Ulcera ten gevolge van vasculitis;
  • Hydradenitis suppurativa;
  • Oncologische wonden;
  • Post-chirurgische wonden;
  • Brandwonden.

Patiënten met andere wonden dewelke na 6 weken niet geheeld zijn komen eveneens in aanmerking,  na bevestiging door een geneesheer-specialist in de dermato-venereologie.

b)   U stelt een voorschrift op voor een actief verband uit de lijst opgesteld door het RIZIV, met de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’.

U kunt de betreffende lijst terugvinden op de website van het RIZIV:

www.riziv.be>Geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen>Andere farmaceutische verstrekkingen>Chronisch zieken>Verbandmiddelen.

c)   De kennisgeving geeft recht op een tegemoetkoming voor maximaal 3 maanden, maar is 3 maal hernieuwbaar voor opnieuw maximaal 3 maanden, mits kennisgeving bij elke hernieuwing.

3. Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

a)   De mutualiteit voorziet een forfaitaire tegemoetkoming van 20 EUR per maand, rechtstreeks uitbetaald per drie maanden.  Per trimester kan de patiënt dus rekenen op een tegemoetkoming van 60 EUR.

b)   In de apotheek krijgt de patiënt een onmiddellijke tegemoetkoming van 0,25 EUR per verpakking voor een actief verband uit de hoger vermelde lijst.

c)   Het resterende bedrag dat ten laste blijft van de patiënt (remgeld van de actieve verbanden en de kosten van overige verbandmiddelen) wordt opgenomen in de maximumfactuur.