Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Essentiële tremor


Algemeen

 


Wat is essentiële tremor?

Welke zijn de oorzaken?

Wanneer dient u een arts te raadplegen?

Wat kunt u er zelf aan doen?
Wat is essentiële tremor?

Essentiële tremor, of beven, is een bewegingsstoornis, gekenmerkt door het ongecontroleerd beven van bepaalde lichaamsdelen. Het beven treedt op bij het uitvoeren van bepaalde bewegingen of handelingen en verdwijnt wanneer de spieren in rust zijn. De aandoening begint meestal bij de handen en de armen maar ook het hoofd, de stem en de benen kunnen getroffen worden.

Essentiële tremor is niet levensbedreigend maar kan wel erg hinderend zijn bij dagelijkse activiteiten. Het beven valt vooral op bij het uitvoeren van handelingen zoals soep eten, koffie inschenken, de hand uitsteken, schrijven,.... . Het beven kan verergeren bij angst, stress, koorts, roken en overmatig gebruik van cafeïnehoudende dranken (koffie, cola).

De aandoening komt bij ongeveer vijf procent van de mensen boven de veertig jaar voor. De klachten beginnen gemiddeld op 45-jarige leeftijd en kunnen verergeren bij het ouder worden. Kinderen en jongeren kunnen ook getroffen worden, hetzij uitzonderlijk.

 


Welke zijn de oorzaken?

De term essentiële tremor betekent letterlijk trillen zonder oorzaak.  De precieze oorzaak is dus niet gekend, maar erfelijkheid speelt een grote rol. Kinderen van ouders met essentiële tremor hebben vijftig procent kans om de aandoening ook te krijgen. De aandoening kan ook voorkomen bij mensen zonder een familiale geschiedenis van tremor.

Beven kan ook het gevolg zijn van andere aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en multiple sclerose, of door het gebruik van bepaalde medicatie. Het gaat dan echter om een andere soort van tremor, verschillend van essentiële tremor.

 


Wanneer dient u een arts te raadplegen?

Raadpleeg een arts indien tremorklachten uw dagelijkse activiteiten hinderen.

 


Wat kunt u er zelf aan doen?

Het beven kan verergeren onder invloed van bepaalde factoren.

  • Vermijd of beperk het gebruik van cafeïnehoudende dranken (koffie, cola).
  • Vermijd stress, spanning.
  • Neem voldoende rust.
  • Rook niet.

Een kleine hoeveelheid alcohol kan de klachten tijdelijk verminderen. Beperk alcoholgebruik echter tot maximaal twee glazen per dag.

 
 Vraag steeds het advies van uw arts en/of apotheker!