Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Coronavirus: COVID-19


Algemeen

 


Wat is het Coronavirus?

Wat zijn de symptomen?

Wat is de oorzaak?

Wat kan je er zelf aan doen?

Wie loopt het meeste risico?

Wat kan je apotheker voor je doen?

Wanneer dien ik een arts te raadplegen?

 

Wat is het Coronavirus?

Het veel besproken Coronavirus is een nieuwe stam van het reeds bestaande coronavirus. Deze variant van het Coronavirus werd voor het eerst vastgesteld in Wuhan (China). De ziekte die dit virus veroorzaakt wordt COVID-19 genoemd. CO staat voor ‘Corona’, ‘VI’ voor ‘virus’ en ‘D’ voor ‘disease’ – ziekte in het Engels. De eerste melding vond plaats in december 2019, vandaar COVID-19. Het COVID-19 virus is een nieuw virus van dezelfde familie als SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en sommige veelvoorkomende types verkoudheden.

 

Wat zijn de symptomen?

Koorts, in combinatie met hoesten en kortademigheid kan op besmetting wijzen. Indien je in de afgelopen 24u geen symptomen meer hebt gehad, vermoed men dat je genezen bent. Zekerheid is hier niet over. Er lopen studies over hoelang na genezing je nog virussen kunt verspreiden. Hier is nog geen duidelijk antwoord op. Na genezing wacht je best nog minstens een week vooraleer je weer vrijer gaat bewegen.

De symptomen zijn vergelijkbaar met die van de 'gewone'griep (influenza), of van een verkoudheid, die veel vaker voorkomen dan COVID-19. Vandaar de noodzaak tot bijkomend onderzoek om te bevestigen of iemand besmet is met het virus.

Wanneer heb je koorts?

Onze lichaamstemperatuur schommelt in de loop van de dag. Zo is de lichaamstemperatuur 's avonds lichtjes hoger dan 's morgens. Er is een verschil tussen de centrale temperatuur en deze aan het huidoppervlak. Daarom is het moeilijk om over een normale lichaamstemperatuur te spreken.

In het algemeen hangt de de lichaamstemperatuur af van de plaats waar deze werd gemeten.

ORAAL/OKSEL

Normaal 35.9-37.0°C

Hoog 37.1-37.5°C

Lichte koorts 37.6-38.0°C

Matige koorts 38.1-38.5°C

Hoge koorts +38.6°C

OOR/VOORHOOFD

Normaal 35.8-36.9°C

Hoog 37.0-37.5°C

Lichte koorts 37.6-38.0° C

Matige koorts  38.1-38.5°C

Hoge koorts +38.6°C

RECTAAL

Normaal 36.3-37.5°C

Hoog 37.6-38.0°C

Lichte koorts 38.1-38.5°C

Matige koorts 38.6-39.0°C

Hoge koorts +39.1°C

 De lichaamstemperatuur kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, de leeftijd, stress, slaaptekort, hormonen en lichaamsactiviteiten.

 

Wat is de oorzaak?

Deze variant van het coronavirus is hoogstwaarschijnlijk ontstaan op een markt in China. Daar zijn grote markten waar veel verschillende exotische diersoorten levend bij elkaar worden gebracht om te verhandelen. Op die manier is het virus van dier op mens geraakt. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog een rol spelen in de overdracht in China is nog in onderzoek, de bron is immers niet gevonden.

Covid-19 wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Hoe lang duurt het voordat je ziek wordt?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid spreekt men over 14 dagen.

Kan het virus zich verspreiden door de lucht?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

 

   

Wat kan ik er zelf aan doen?

Er bestaat geen geneesmiddel voor het Coronavirus, je zult het dus moeten uitzieken. Verder neem je maatregelen om deze hoogst besmettelijke variant zo weinig mogelijk te verspreiden:

 • Isoleer jezelf zoveel mogelijk, zelfs in huis.
 • Raak anderen niet aan, houd 2 meter afstand.
 • Laat je door 1 persoon verzorgen.
 • Verlucht de ruimte waarin je leeft meerdere keren per dag gedurende 30 min.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gebruik ze slechts 1 keer. Gooi ze daarna weg in een afgesloten vuilnisbak.

Indien je vermoed besmet te zijn met het Coronavirus, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

 

Wie loopt het meeste risico?

Zoals zo vaak bij infectieziekten bepaalt de mate waarin je immuunsysteem reageert op de besmetting hoe ziek je wordt. Belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden, is dat in meer dan 80 procent van de infecties de gevolgen beperkt blijven tot milde symptomen. Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar.

Ook volgende aandoeningen verhogen het risico op een ernstig verloop:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • suikerziekte;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten zoals bvb reumapatiënten;
  • na orgaantransplantatie;
  • bij hematologische aandoeningen;
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • HIV-patiënten

Bijzondere aandacht gaat uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken geen verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking. In tegenstelling tot de gewone griep zijn er nog geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen een ernstiger verloop kennen. Maar omdat een zwangerschap gepaard gaat met een relatieve onderdrukking van het immuunsysteem, krijgen zwangere vrouwen wel de raad om extra waakzaam te zijn voor een besmetting en zich na contact met een bevestigde patiënt te laten testen. Op basis van wat onderzoekers tot op heden weten, lijken kleine kinderen geen echte risicogroep te vormen. Tot nu toe zijn er relatief weinig gevallen van COVID-19 gemeld bij kleine kinderen.

 


Wat kan je apotheker voor je doen?

Ga als je positief getest bent of bij een vermoeden van een besmetting met het Coronavirus NIET naar de apotheek. Je zou andere klanten kunnen besmetten. Neem telefonisch contact op met je apotheker.

Je apotheker zal telefonisch bepalen welke stappen er genomen moeten worden.

 


Wanneer dien ik een arts te raadplegen?

Bij een vermoeden van een besmetting van COVID-19 neem je telefonisch contact op met je huisarts. Je arts zal telefonisch bepalen welke stappen er genomen moeten worden. Ga zeker niet naar de huisartsenpraktijk om te vermijden dat je andere patiënten en/of de arts zou besmetten.

Als je naar het ziekenhuis moet, bel dan eerst het onthaal en leg uit dat je een mogelijke Covid-19 patiënt bent. Het ziekenhuis kan zich dan voorbereiden om te vermijden dat je andere personen zou infecteren.

 

Vraag steeds het advies van je arts en/of apotheker!