Alarm

25/03/2020: Alarm
BE-Alert: ontvang een sms bij noodsituaties ...

Een brand in je straat? Een overstroming in je gemeente? Een chemisch ongeval in je provincie? De overheid wil je graag tijdig verwittigen. Zo kun je correct reageren in een noodsituatie en je eigen veiligheid garanderen.

De Belgische overheden beschikken hiervoor over een nieuw systeem: BE-Alert, dat 24/24 en 7/7 operationeel is om je te waarschuwen bij een noodsituatie. Je ontvangt dan een sms als je op het systeem bent ingeschreven.

Om iedereen de kans te geven om zich in te schrijven op dit alarmeringssysteem heeft de federale overheid een grote publiekscampagne opgestart. De komende maanden worden heel wat acties gevoerd om BE-Alert bekend te maken bij het grote publiek: een radiospot, affichage, acties op sociale media en een « virtual reality » escape room, die u op verschillende evenementen deze zomer zal tegenkomen.

In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. Wie gewaarschuwd is, kan de juiste reflexen aan de dag leggen en de specifieke aanbevelingen opvolgen.

Meteen gewaarschuwd bij een noodsituatie: schrijf je in!