Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Terugbetalingscategorieën

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten terugbetalingscategoriën. Afhankelijk van de terugbetalingscategorie waaronder je valt, kan de prijs van het product verschillen.
Sinds 1 juni 2001 is de referentieterugbetaling ingevoerd. Dit wil zeggen dat de tussenkomst van het RIZIV gebaseerd is op een terugbetalingsbasis en niet op basis van de publieksprijs. Voor specialiteiten waarvoor generieken en kopieën bestaan, is de terugbetalingsbasis lager dan de publieksprijs. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieven (die niet genieten van voorkeurtarief) en verzekerden die genieten van het voorkeurstarief. Je doet er best aan om bij je ziekenfonds te checken of je in aanmerking komt voor dit voorkeurstarief.

De specialiteiten worden als volgt onderverdeeld :

  • Categorie A:  levensnoodzakelijke geneesmiddelen voor sommige zware en langdurige ziekten (bv. middelen tegen kanker, suikerziekte, epilepsie,... )
  • Categorie B:  nuttige geneesmiddelen op sociaal en geneeskundig vlak (bv. antibiotica, middelen tegen astma,... )
  • Categorie C:  minder nuttige geneesmiddelen op sociaal en geneeskundig vlak (bv. slijmoplossende middelen, middelen voor desensibilisatie,... )
  • Categorie Cs: minder nuttige geneesmiddelen op sociaal en geneeskundig vlak (bv. middelen tegen overgevoeligheid,... )
  • Categorie Cx: minder nuttige geneesmiddelen op sociaal en geneeskundig vlak (bv. orale anticonceptiva).
  • Categorie Falevensnoodzakelijke specialiteiten waaraan een vergoedingsbasis toegekend wordt die bestaat uit een vast bedrag (bv. erythropoëtines (EPO)).
  • Categorie Fb: therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten waaraan een een vergoedingsbasis toegekend wordt die bestaat uit een vast bedrag, dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen gebruikt bij maculaire degeneratie.
  • Categorie D: niet terugbetaalbare geneesmiddelen (bv. vitamines, kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmiddelen,...) Vaak is er geen vermelding van de categorie als de geneesmiddelen onder categorie D vallen.

In principe gebeurt de vergoeding van geneesmiddelen via de regeling betalende derde: als de patiënt over een geldige SIS-kaart beschikt, dan zal hij alleen maar zijn persoonlijke aandeel betalen. De apotheker, die hem de rest van de kostprijs van het geneesmiddel zal hebben “voorgeschoten”, krijgt dit deel dan door het ziekenfonds terugbetaald. Voor bepaalde geneesmiddelen moet de vergoeding eerst door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds worden goedgekeurd.
 
Sommige geneesmiddelen worden slechts vergoed als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Via deze link kan u de vergoedingscategorie van een farmaceutische specialiteit opzoeken.

Het remgeld van de patiënt verschilt naargelang de vergoedingscategorie van de farmaceutische specialist. Raadpleeg deze website voor meer informatie.